L’Escola Bressol Pit-Roig és oberta de 8:00h a 18:00h, podent adaptar les vostres necessitats en tres franges horàries:

HORARI DE MATÍ: De 9:00 a 12:00h

HORARI DE MATÍ I TARDA: De 9:00 a 12:00 i de 15:00 a 17:00h

SERVEI DE MENJADOR: De 12:00 a 15:00

TARDES ESPORÀDIQUES:  6€/hora

QUOTA MENSUAL (de 9-12h i de 15 a 117h)180€
QUOTA MATÍ (DE 9 A 12h)146€
MENJADOR159€
MENJADOR ESPORÀDIC8€
ACOLLIDA (de 8 a 9h)20€
ACOLLIDA (de 17 a 18h)20€
ACOLLIDA ESPORÀDICA6€
BERENARS*1,10€
RETORN NO MENJADOR3€/dia **
QUOTA DE JULIOL135€
MATERIAL (rebut anual)50€

* Pel qui fa el dia sencer, el berenar està inclòs. Els infants que no es queden a dinar, però venen a berenar, el cost és d’1,10€ per dia de berenar.

** El retorn es fa si s’ha avisat amb antelació.