L’Escola Bressol Pit-Roig és oberta de 8:00h a 17:00h, podent adaptar les vostres necessitats en tres franges horàries:

HORARI DE MATÍ: De 9:00 a 12:00h

HORARI DE MATÍ I TARDA: De 9:00 a 12:00 i de 15:00 a 17:00h

SERVEI DE MENJADOR: De 12:00 a 15:00

TARDES ESPORÀDIQUES:  6€/hora

QUOTA MENSUAL (de 9-12h i de 15 a 117h)190€
QUOTA MATÍ (DE 9 A 12h)160€
MENJADOR170€
MENJADOR ESPORÀDIC9€/dia
ACOLLIDA (de 8 a 9h)60€
ACOLLIDA (de 17 a 18h)60€
ACOLLIDA ESPORÀDICA6€
BERENARS*1,50€
QUOTA DE JULIOL (9 a 12h)110€
CASAL DE JULIOL (9 A 12h)110€
MATERIAL (rebut anual)90€